Zielskrachtig

Wil jij diepgaand krachtig en vrij zijn?

De huidige tijd brengt met zich mee dat we diepgaand bevrijdt kunnen worden van (oude) pijn, beperkende overtuigingen en belastende conditioneringen. Dat wat in de diepte niet klopt en niet meer past bij wie je bent, wil en kan nu bevrijdt worden.

Nieuwe tijds frequentietechnieken (Energetische Stoelen) maken het nu mogelijk deze disharmonie/beperkingen in jou diepgaand en moeiteloos te transformeren. Door diepgaand bevrijdt te worden, krijg je weer toegang tot welzijn, gezondheid en je krachtig voelen. Je krijgt weer volop toegang tot inspiratie, creativiteit, innovatie en je hartkwaliteiten. En dat vanuit een verdiepte stevige gronding. Die zijn hard nodig en welkom in de huidige turbulente wereld én voor de toekomstige

generaties. Voor het creëren van een harmonieuze wereld. Het is je gegund om duurzaam en diepgaand bevrijdt te worden van :

• Zieleconflicten, wezenlijk aangenomen beperkingen en (oude) pijn;

• Ballast en pijn uit vorige / parallelle levens;

• Beperkende conditioneringen en belastingen uit je familiepatronen;

• Gemis aan (moeiteloze) eigen stevigheid, authenticiteit en gevoel van werkelijk vrij zijn.

Mogelijk heb je te maken met:

– mentale belasting, beperkende overtuigingen

– fysieke klachten

– te weinig eigen stevigheid en gronding

– te weinig zingeving en voldoening, het ontbreken van een opbouwende focus

– te weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen

– angst en onrust

– een bewustzijn van afgescheidenheid, je alleen voelen

– eigen tekorten compenseren in de buitenwereld

Als mens zijn we multidimensionaal en verbonden met alles. Dit bewustzijn is in de afgelopen tijd naar de achtergrond geraakt. We voelen ons niet meer vrij en we moeten aan veel zaken voldoen. Er liggen nog zoveel kwaliteiten en een verruimd bewustzijn op ons te wachten, die in de huidige tijd weer uitgenodigd en toegankelijk worden. Én die nodig zijn in de veranderende wereld.

Zieleconflicten

Zieleconflicten zijn wezenlijk aangenomen beperkingen en belastingen, die door de kracht van herhaling en de eerdere intensiteit ervan heel diep in je systeem zijn gezet. Letterlijk tot op zielsniveau. Ze komen voort uit het feit dat mensen zich te veel identificeren met hun persoonlijkheid en met enkel de materiële werkelijkheid. Teveel identificatie met hun maatschappelijke status, met mensen om hen heen, met de mening van anderen. Dat brengt onzekerheid met zich mee.

Familiepatronen en andere levens

Als mens ben je gevormd door diverse ervaringen en levensomstandigheden. Zo zijn het gezin waarin je opgroeide en de sociale omgeving sterk bepalend voor hoe je je ontwikkeld hebt, voor je zelfbeeld en voor hoe jij het leven ervaart en wat er allemaal op je pad komt. Programmeringen uit je voorouderlijke lijn, alsook ervaringen uit je eigen geschiedenis (eerdere / parallelle levens) oefenen invloed op je uit. Dat geldt ook voor alles wat in je onderbewuste ligt opgeslagen, voor het collectieve massabewustzijn, denkwijzen en gedrag in je huidige sociale omgeving (vrienden, familie, werkomgeving) als voor alle informatie afkomstig uit de media. Kortom een grote diversiteit van informatie en programmeringen beïnvloeden en vormen je. Zowel opbouwend en helpend, als ziekmakend en belastend. Hierdoor kan het zijn dat je je niet vrij voelt, je bepaalde levensthema’s steeds opnieuw ontmoet en je je potentie/kwaliteiten onvoldoende weet te benutten.

Ziel en persoonlijkheid: vruchtbaar partnerschap

We zijn opgegroeid in de afgelopen decennia waarbij het vooral ging om ‘doen’, om presteren en om het boeken van resultaten. We hebben geleerd met name op de buitenwereld gericht te zijn, om het door de ogen van anderen en in materieel opzicht goed te doen. Dit heeft ons (deels) uit ons midden en kracht gehaald en brengt turbulentie en gedoe met zich mee. Het beperkt ons tot leven vanuit onze persoonlijkheid.

De ziel is verbonden met een veel groter bewustzijn en met nieuwe mogelijkheden en zienswijzen. Dit brengt ons nieuwe inspiratie, creativiteit en innovatie. Bezieling geeft levenskracht. De ziel is gericht op avontuur, ontdekken en groei. De ziel is verbonden met het grote geheel. De persoonlijkheid daarentegen is gericht op veiligheid, zekerheid en op zichzelf.

De persoonlijkheid heeft de ziel nodig voor inspiratie en geestkracht, de ziel heeft de persoonlijkheid nodig om handen en voeten te kunnen geven aan hetgeen ze tot leven wil brengen in de materiële wereld. De ziel roept op tot je grootsheid en je volle potentie. Door beperkende conditioneringen, oude sluiers en pijn te verwijderen, kun je als mens in verbinding met je ziel leven. Vanuit jouw authentieke kracht en zielskwaliteiten, aangestuurd vanuit het grotere plaatje.

Verbonden weer als één geheel naar buiten treden, mét leiding van jouw prachtige ziel. Je kunt weer putten uit de bron van innerlijke wijsheid, nieuwe ideeën, mededogen, helderheid en inzicht.