Eco-Codes

Naast de Energetische Stoelen zijn ons nieuwe technieken gegeven: Lichtkegels die voorzien zijn van krachtige kristallen die geladen zijn met Getal-Licht-Symbool-Codes. Deze Codes roepen verfijnde elektromagnetische velden op die hoog in trilling zijn. De Lichtkegels werken altijd in paren waardoor een bipolair mechanisme ontstaat dat werkt via quantumverbinding. Energie wordt heen en weer gezonden zonder waarneembaar tijdsverloop. De Eco-Codes zorgen voor het herstel van de oorspronkelijke zuivere frequenties, geometrieën en levenskracht van de energieën die ons omgeven en doordringen.

Alles is energie. Dat geldt ook voor de omgeving waarin je werkt en leeft. Hoe daar de kwaliteit van de energie is, heeft veel invloed. Zo kan je omgeving je ontspannen en vitaliseren of juist belasten en moe maken. Het plaatsen van de Eco-Codes verbetert onder meer de vitaliteit en gezondheid van organisaties, gebouwen en natuurgebieden.

Zo wordt eenvoudig door het plaatsen van de Eco-Codes in gebouwen, de omgeving waarin we leven en werken, weer een vitaliserende krachtplek, die een enorm positieve uitwerking heeft op onze gezondheid, welzijn en output.

De Eco-Codes

De Eco-Codes, lichtkegels die via quantumverbinding de oer-trilling van water herstellen, de nadelige effecten van elektrosmog neutraliseren, landschappen/tuinen harmoniseren en de balans en levenskracht in gebouwen en bedrijven herstellen zijn: de Aqua-Code, de Electro-Code, de Terra-Code en de Uni-Code.

UNI-CODE
De Uni-Code activeert het herstel van de energie van gebouwen en huizen, zodat zij weer een krachtplek vormen waar je vermogens gekend en gezien worden. Loyaliteit en samenwerking en opbouw van betekenisvolle relaties worden hierdoor gestimuleerd. Het is ook de Code van liefde en verbinding op zielsniveau en herstel van je goddelijke blauwdruk. Waarom ben je hier en wat heb jij de wereld te bieden.

AQUA-CODE
De Aqua-Code activeert de zuivere oer-trilling van water en aangezien ons lichaam ook voor meer dan 80% uit water/vocht bestaat, heeft dit ook een fysieke werking. Je kunt stellen dat water weer een levenselixer wordt.

ELEKTRO-CODE
Bij de Elektro-Code zorgt vooral de krachtige Licht-Code ervoor dat een zuiver patroon van Levend Licht zich in ons mag ontvouwen, waardoor wij in staat zijn om belastende stralingen buiten ons te houden. Dit patroon bouwt zich op in ons eigen energieveld zodat we ons ook buitenshuis beschermd en krachtig voelen. Door deze bijzondere Licht-Code ontwikkelen we de juiste kleurwaardes en mathematische kleur-geometrieën in onze aura, dit is meetbaar!

Dit helpt om belastende energetische invloeden zoals elektrosmog, 4G en 5G stralingen, kortom alle stralingen die belastend zijn voor ons lichaam, sterk af te zwakken, waardoor je beschermd bent.

TERRA-CODE
De Terra-Code activeert het herstel van de harmonie in de natuur (landschappen, tuin). Deze Lichtkegels herstellen de oorspronkelijke zuivere geometrische patronen en frequenties in de natuur weer.

inSpirit werkt samen met professionals die, in afstemming met organisaties, passend advies uitbrengen over het introduceren en plaatsen van de Eco-codes.