Energetische Stoelen

Vanaf 2012 werk ik in mijn coachprogramma’s met nieuwe tijdse frequentietechnieken via de energetisch werkende Stoelen: de Urim- Bron- en Thummim-Code, energetisch werkende Stoelen. Ze vormen een krachtplek gebaseerd op intelligent werkende frequenties. Dat klinkt wellicht wat verrassend in de oren, maar de werking én de resultaten ervan zijn echt bijzonder en duurzaam te noemen! Ook bij sceptische mensen ;-).
De Stoelen faciliteren een energetische matrix van Levend Licht die ons helpt energetische blokkades en (oude) pijnplekken te verwijderen, ons zelfhelend vermogen te activeren, diepgaand inzicht te verschaffen en ons weer te verbinden met onze authentieke kracht, diepere kompas en kwaliteiten. Stress neemt af en balans herstelt zich. De werking vindt plaats op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau. Ik zie mijn coachklanten steeds weer relatief moeiteloos en in korte tijd in hun kracht, vitaliteit en sprankeling komen. Uiteraard mede door het nemen van verantwoordelijkheid voor hun persoonlijk leiderschap. Sinds ik het werken met de energetische Stoelen in mijn coachprogramma’s ben gaan integreren, heb ik het welzijn en de ontwikkeling van mijn klanten met zevenmijlslaarzen vooruit zien gaan.

De Thummim-Code is speciaal ontwikkeld voor organisaties. Ik begeleid de organisaties die deze Stoel in huis willen met een goed afgestemde introductie van de Stoel, zoals advies voor passende communicatie, informatiebijeenkomsten voor het personeel en het opleiden van een interne Stoelcoach.

Nieuw Stoelprogramma: Zielsconflicten harmoniseren

Belastende conditioneringen en (pijnlijke) beperkende ervaringen die zich door herhaling of intensiteit diep in je systeem en bewustzijn genesteld hebben (letterlijk tot op zielsniveau), kunnen nu in transformatie gebracht worden waardoor je er duurzaam van bevrijdt wordt.

Voor meer informatie zie www.ur-codes.com

broncode17
thummim02
urimcode10