Zielskracht

Wil jij krachtig en vrij zijn?

De huidige tijd brengt met zich mee dat we diepgaand bevrijd kunnen worden van (oude) pijn, beperkende overtuigingen en belastende conditioneringen. Dat wat in de diepte niet klopt en niet meer past bij wie je bent, wil en kan nu getransformeerd worden.

Nieuwe tijds frequentietechnieken zoals  de Energetische Stoelen maken het nu mogelijk deze disharmonie/beperkingen in jou diepgaand en moeiteloos te transformeren. Door diepgaand bevrijd te worden, krijg je weer toegang tot welzijn, gezondheid en je krachtig voelen.  Je krijgt weer volop toegang tot inspiratie, creativiteit, innovatie en je hartkwaliteiten. En dat vanuit een verdiepte stevige gronding.

Dit alles is hard nodig en welkom in deze huidige turbulente tijden voor het creëren van een harmonieuze wereld.

Het is je gegund om duurzaam en diepgaand bevrijd te worden van :

 • Zielenconflicten, wezenlijk aangenomen beperkingen en (oude) pijn;
 • Ballast en pijn uit vorige / parallelle levens;
 • Beperkende conditioneringen en belastingen vanuit familiepatronen;
 • Gemis aan eigen stevigheid, authenticiteit en gevoel van werkelijk vrij zijn.

Mogelijk heb je te maken met:

 • Mentale belasting, beperkende overtuigingen.
 • Fysieke klachten.
 • Te weinig eigen stevigheid en gronding.
 • Te weinig zingeving en voldoening, het ontbreken van een opbouwende focus.
 • Te weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Angst en onrust.
 • Een bewustzijn van afgescheidenheid, je alleen voelen.
 • Eigen tekorten compenseren in de buitenwereld.

De mens is in zijn kern een multidimensionaal wezen, verbonden met het al. Het ligt in de lijn der evolutie dat we daar steeds meer van bewust worden en dat we ons bevrijden van alles wat dat nieuwe bewustzijn in de weg staat.

 Zielenconflicten

Zielenconflicten komen voort uit aangenomen beperkingen en belastingen, die door de kracht van herhaling heel diep in je systeem zijn gezet, letterlijk tot op zielsniveau. Ze komen voort uit het feit dat mensen zich te veel identificeren met hun persoonlijkheid en met enkel de materiële werkelijkheid. Teveel identificatie met je maatschappelijke status, met mensen om je heen, met de mening van anderen, brengt je in conflict met je ziel die zich haar goddelijke oorsprong herinnert.

Familiepatronen en andere levens

Als mens ben je gevormd door diverse ervaringen en levensomstandigheden. Zo zijn het gezin waarin je opgroeide en de sociale omgeving sterk bepalend voor hoe je je ontwikkeld hebt, voor je zelfbeeld, hoe jij het leven ervaart en wat er allemaal op je pad komt. Programmeringen uit je voorouderlijke lijn, alsook ervaringen uit je eigen geschiedenis (eerdere / parallelle levens) oefenen invloed op je uit. Dat geldt ook voor alles wat in je onderbewuste ligt opgeslagen, voor het collectieve massabewustzijn, denkwijzen en gedrag  in je huidige sociale omgeving (vrienden, familie, werkomgeving) als voor alle informatie afkomstig uit de media. Kortom een grote diversiteit van informatie en programmeringen beïnvloeden en vormen je, zowel opbouwend en helpend, als ziekmakend en belastend.

Hierdoor kan het zijn dat je je niet vrij voelt, je bepaalde levensthema’s steeds opnieuw ontmoet en je je potentie/kwaliteiten onvoldoende weet te benutten.

Ziel en persoonlijkheid: vruchtbaar partnerschap

We zijn opgegroeid met de idee dat het vooral gaat om ‘doen’, om presteren en om het boeken van resultaten. We hebben geleerd om met name op de buitenwereld gericht te zijn en om het in de ogen van anderen en in materieel opzicht goed te doen. Dit heeft ons (deels) uit ons midden en kracht gehaald en brengt turbulentie en gedoe met zich mee. Het beperkt ons tot leven vanuit onze persoonlijkheid.

De ziel is verbonden met een veel groter bewustzijn met nieuwe mogelijkheden en zienswijzen. Dit brengt ons nieuwe inspiratie, creativiteit en innovatie. Bezieling geeft levenskracht. De ziel is gericht op avontuur, ontdekken en groeien. De ziel is verbonden met het grote geheel, het universele. De persoonlijkheid daarentegen is gericht op veiligheid, zekerheid en op zichzelf, het aardse.

De persoonlijkheid heeft de ziel nodig voor inspiratie en geestkracht, de ziel heeft de persoonlijkheid nodig om handen en voeten te kunnen geven aan hetgeen ze tot leven wil brengen in de materiële wereld. De ziel spreekt je grootsheid en je volle potentie aan.

Door beperkende conditioneringen, oude sluiers en pijn te verwijderen, kun je als mens in verbinding met je ziel leven. Vanuit jouw authentieke kracht en zielskwaliteiten, aangestuurd vanuit het grotere plaatje.

Het is je bestemming om verbonden en als één geheel naar buiten te treden, geleid door je prachtige ziel.

Je kunt weer putten uit de bron van innerlijke wijsheid, nieuwe ideeën, mededogen, helderheid en inzicht.