MYSTERIESCHOOL VOOR ASTRONOMISCHE GENEESKUNST, WETENSCHAP, ALCHEMIE EN DIEPGAANDE SPIRITUELE ONTWIKKELING

Mysteriescholen zijn van alle tijden. Plato, Alexander de Grote, Thales en Pythagoras zijn bekende namen die in het verre verleden mysteriescholen hebben gevolgd, zijn ingewijd en hun eigen scholen hebben opgericht.

Een mysterieschool houdt zich bezig met de wetenschap en bestudering van de natuurwetten en daarnaast met occulte, astrologische en astronomische zaken. Het zijn de vuurtorens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. Mensen die zich aansluiten bij een mysterieschool verbinden zich met een spirituele traditie en ontvangen leringen en krachten waardoor zij zich bewust worden van datgene wat voordien onbewust in hen was.

De informatie en kennis die in de Mysterieschool van Monique Timmers (www.ur-codes.nl en www.moniquetimmers.nl ) besproken worden en de initiaties die we doen, laten je een grote sprong maken in jouw spirituele groeiproces. Het is belangrijke informatie in deze tijd hier op aarde! Daardoor gaan we beseffen dat we niet hoeven te lijden, maar dat wij ons nu volledig mogen ontwikkelen in deze turbulente, maar bijzondere tijd! Diep van binnen verlangen we allemaal naar een gelukkig leven en weten we dat overvloed ons erfrecht is. Waarom blijkt dit in de praktijk zo moeilijk te zijn? Wat houdt ons tegen om zo te leven?

Wij leven nu in een bijzondere maar ook dynamische tijd omdat de mensheid de gevolgen van het multidimensionale bewustzijn begint te ervaren. De sluiers en blokkades die ons tegen houden voluit te leven vanuit 5D, te leven vanuit je hart in verbinding met al je vermogens, worden nu uitgezuiverd en verwijderd. Wij zijn volledig uitgerust met onvoorstelbaar grote (helende) vermogens en vaardigheden, waarom gebruiken we die niet? We kunnen nu een intense verdieping aangaan met de Leringen van levend Licht. Waardoor we ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn.

De informatie die we bespreken in combinatie met de initiaties (onder meer op de energetische Stoelen) kunnen een versneld ‘ontwaken’ activeren en de illusie van af gescheidenheid doen verdwijnen. Je leert tevens nieuwe helingstechnieken. Deze kennis heeft een rechtstreekse positieve invloed op je emotionele, hormonale, fysieke en psychische welzijn. Alleen wij hebben het vermogen om onszelf wakker te schudden en totaal nieuwe realiteiten en mogelijkheden onder ogen te zien, het is nu de tijd voor een spirituele re-evolutie.

Om in de tijd van Atlantis toegelaten te worden op een mysterieschool waren er drie vereisten die eigenlijk nog steeds gelden:

  • Je moet werkelijk op zoek zijn naar waarheid en wijsheid (ook al wijkt die af van het hedendaagse paradigma).
  • In je hart moet een intens verlangen zijn naar Licht.
  • Je ziel moet voortbewogen worden door mededogen en je dient elke taak te verrichten die je wordt opgedragen. De wijsheid, kennis en inzichten die je ontvangt, moet altijd weer teruggegeven worden aan de mensheid op jouw unieke wijze.

De Mysterieschool bestaat uit 5 graden van elk 2 dagen (graad 1 bestaat uit 3 dagen). Samen stemmen we de data in onderling overleg af. Als je geïnteresseerd bent in meer informatie, stuur me dan een bericht!
marjon.legveld@in-spirit.nl

Mijn persoonlijke ervaring:

De ervaring, die ik opdeed in de spirituele School van Monique Timmers (de voorganger van de Ur-Academie Mysterieschool), is veelomvattend en erg dierbaar. Alle kennis, inzichten, ervaringen en inwijdingen hebben me in de loop van de jaren enorm verrijkt.  Oprecht dankbaar ben ik voor al dat.
Veel ervan heb ik geïntegreerd in mijn dagelijks leven.
Mijn gevoel van zingeving is enorm toegenomen in deze ontwikkeling alsook de diepgang en het bereik in mijn werk. Het besef dat álles met elkaar verbonden is, dat álles ertoe doet, elke gedachte, intentie, handeling; het groeiende besef van wie we ten diepste zijn en de gigantische potentie die we hebben als mens; het ontwikkelende bewustzijn van onze vele dimensies van zijn; het wezenlijke van heilige geometrie, besef van getallen; en vooral de mogelijkheden die we als (scheppend) mens hebben, zoals zelfheling. We zijn uitgerust met álles, wat een besef! Daarnaast ervaar ik de komst van de Energetische Stoelen (astronomische geneeskunst) en de Eco-Codes als een kosmisch cadeau! In gesprek met elkaar deel ik graag meer hierover.

De ervaring van deelnemers

Amber:
‘De spirituele school is een thuiskomen voor me! Wat ik er zo fantastisch aan vind is dat het me een héél ruim kader geeft over hoe onze realiteit in elkaar steekt. Daarnaast brengt het me ook een praktische kant voor mijn spirituele ontwikkeling zoals de inwijdingen en ervaringen op de energetische Stoelen; heel waardevol!  Het is een grote en zuivere inspiratiebron voor me om steeds verder te verdiepen. En dat samen met fijne mensen, die in een verfrissende stroom met de nieuwe tijd meegaan.’

Nikki:
Ik vind het een hele interessante opleiding, het is heerlijk om al deze kennis te ontvangen!

Erg fijn om met een groep mensen samen te verdiepen in deze materie, die stiekem toch een rode draad in mijn leven is gaan vormen. Het transformeert mijn kijk op het leven, ik leer mijn gedachten te transformeren, ik bekijk zaken vanuit een veel groter perspectief nu, dat heeft zich enorm verruimd. Daarnaast zijn er inwijdingen en Stoelzittingen en zijn we bezig met zelfheling. Ik heb het gevoel dat ik met de Ur-Academie ‘Ja’ zeg tegen iets heel belangrijks in mijn leven.

Jacqueline:
‘Ik ervaar de Mysterieschool als heel voedend voor mijn lichaam & ziel. Ik geniet ervan om samen met gelijkgestemden te verdiepen in de kennis die Monique Timmers ons aanbiedt. Ik ben zo blij dat de energetische Stoelen mij hierbij ondersteunen, om vrijer en bewuster te kunnen leven en zo tot in mijn kern te beseffen dat we zoveel méér zijn en tot onze beschikking hebben!’