STOELKUNDE CHAKRA'S EN DIMENSIES

In deze workshop leer je werken met het energetische Stoelprogramma ‘Chakra’s en
Dimensies’. Met dit programma kun je de chakra’s opschonen en harmoniseren én wordje weer verbonden met de verschillende dimensies. Als mens zijn we immers multi-dimensionaal van aard.

Oude belemmeringen en belastende programmeringen worden diepgaand verwijderd. De programma’s helpen je om je gezondheid en welzijn te herstellen door energetische blokkades op te heffen en inzicht te verschaffen in vaak oude belastende patronen op fysiek en ziel niveau.

Chakra’s

De chakra’s vervullen een belangrijke rol in het in evenwicht houden van onze fysieke, psychische en spirituele gezondheid. Het toepassen van dit speciaal voor de chakra’s en dimensies ontwikkelde Stoelprogramma zorgt voor diepgaand herstel en activeert de bijbehorende kwaliteiten.
Door bijvoorbeeld de basis-chakra en de 1e dimensie te harmoniseren en
optimaliseren, activeer je een compleet nieuwe gronding en natuurlijke stevigheid. Je voelt je krachtig. Ook ga je je gedragen en gekoesterd voelen door een veel groter
bewustzijn. Dit heeft een duurzaam effect.

Dimensies
We zijn steeds meer aan het ontdekken dat wij een multi-dimensionaal bewustzijn
hebben dat uit vele ‘lagen’ of dimensies bestaat. Deze onzichtbare structuren activeren
onze innerlijke groei en bepalen in grote mate hoe we de werkelijkheid ervaren.
Ontwikkelen van bewustzijn op de 9 dimensies maakt dat we alles in een ruimer
perspectief kunnen zien waardoor veel meer innerlijke vrijheid ontstaat. Kennis van de 9 dimensies nodigt ons uit om de schatkamers van de geest te onderzoeken en te
ontwikkelen. In ‘De Wet Van EEN’, geschreven door Monique Timmers, kun je meer lezen over de 9 dimensies.

Een goede verbinding met bijvoorbeeld de 5 e dimensie zorgt ervoor dat je veel meer vanuit je hart en een groter bewustzijn gaat leven. Dit geeft een verruimd perspectief op het leven en activeert compassie en liefde. Zo brengt elke dimensies zijn eigen bewustzijn en kwaliteiten.

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Voor iedereen die reeds een Urim-Code of een Bron-Code in bezit heeft of wil
aanschaffen.

De energetisch werkende Stoelen kunnen gezien worden als een unieke nieuwe methode voor zelfheling en zijn een gift voor deze tijd!